”Den mentor jag fick passade mig väldigt bra och har hjälpt mig att utvecklas som person!”

”Det är bra att man får en mentor från området man är intresserad av!”

Läser du ditt andra, tredje, fjärde eller femte år på E, D eller IT? Vill du få en personlig kontakt med någon från näringslivet? Ta chansen att söka MEDIT mentorprogram! Det finns många fördelar att ta del av:

Som adept får du inblick i arbetslivet och möjlighet att knyta många värdefulla kontakter med personer från näringslivet.

Mentorskapet hjälper dig att se olika karriärmöjligheter och att bli klarare över dina mål, samt bidrar till att du får en tydligare koppling mellan dina studier och det väntande arbetslivet.

Som adept lär du dig mycket av den ömsesidiga diskussionen kring personlig och professionell utveckling med din mentor.

I rollen som adept får du möjlighet att ta del av din mentors erfarenheter och kunskaper.

I MEDIT lägger vi stor vikt vid matchningen mellan mentorer och adepter för att mentorskapet ska bli så givande som möjligt för båda parter. Vill du till exempel ha en mentor som har erfarenheter av att starta eget företag? Eller har jobbat mycket utomlands? Önskemålen om hur din mentor ska vara gör det lättare för oss att bättre matcha dig med en blivande mentor. Vi ber dig därför att svara på nedanstående frågor vid ansökan. Vi kommer i första hand ge platser åt fjärdeårsstudenter, men i mån av plats tar vi också i er som läser ert andra eller tredje år.

MEDIT 2018 startar med en obligatorisk introduktionsträff den 8 februari 2018 och pågår fram till slutet av november.

Adeptguide