Syfte

MEDIT syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga och personliga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Syftet kan sammanfattas i nedanstående punkter:

  • Underlätta övergången från akademi till näringsliv
  • Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val
  • Ge adepter och mentorer möjlighet att skapa nätverk
  • Leda till personlig och professionell utveckling för både adept och mentor
  • Ge mentorer förståelse för hur Chalmers ser ut idag