MEDIT mentorprogram är ett samarbete mellan civilingenjörsprogrammen E, D och IT på Chalmers och SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening. Programmet drivs av projektledare vilka är studenter på E, D och IT-programmen. I grunden finns även en referensgrupp som består av representanter från:

  • Programansvariga på E-, D- och IT-programmen.
  • SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening
  • Styrelserna på E-, D- och IT-sektionerna
  • Koordinator
  • Chalmers Careers Service
  • Chalmers Alumni