Är du intresserad av att bli mentor? Fördelarna med att delta i programmet som mentor är många:

I rollen som mentor får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och hjälpa en annan person att utvecklas.

Mentorskapet bidrar till att höja dina medmänskliga och coachande egenskaper.
Mentorprogrammet ger insikt i vad som händer på Chalmers, hur utbildningen för ingenjörer och arkitekter ser ut samt hur dagens studenter tänker. För dig som är Chalmersalumn är detta även en chans att bidra med något tillbaka till Chalmers.

Mentorskapet kan underlätta för dig som mentor vid rekrytering på det egna företaget.

Mentorskapet ger dig som mentor en chans att reflektera över dina egna mål och ambitioner, genom ömsesidiga diskussioner kring personlig och professionell utveckling.

Mentorprogrammet ger dig många möjligheter att bygga nätverk på Chalmers med studenter och andra mentorer.

Passar du som mentor i MEDIT?

Det finns ingen färdig mall för hur en mentor ska vara, olika typer av studenter behöver olika typer av mentorer. Vi söker därför mentorer med olika bakgrund, erfarenhet och nuvarande positioner. Vi ser dock gärna att du har arbetat i minst 5 år då rollen som mentor förutsätter viss arbetslivserfarenhet.

MEDIT 2018 startar med en obligatorisk introduktionsträff den 8 februari 2018 och pågår fram till slutet av november.

Mentorguide

Ansökan för MEDIT 2018 är stängd.