Är du intresserad av att bli mentor? Fördelarna med att delta i programmet som mentor är många:

I rollen som mentor får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och hjälpa en annan person att utvecklas.

Mentorskapet bidrar till att höja dina medmänskliga och coachande egenskaper.
Mentorprogrammet ger insikt i vad som händer på Chalmers, hur utbildningen för ingenjörer och arkitekter ser ut samt hur dagens studenter tänker. För dig som är Chalmersalumn är detta även en chans att bidra med något tillbaka till Chalmers.

Mentorskapet kan underlätta för dig som mentor vid rekrytering på det egna företaget.

Mentorskapet ger dig som mentor en chans att reflektera över dina egna mål och ambitioner, genom ömsesidiga diskussioner kring personlig och professionell utveckling.

Mentorprogrammet ger dig många möjligheter att bygga nätverk på Chalmers med studenter och andra mentorer.

Passar du som mentor i MEDIT?

Det finns ingen färdig mall för hur en mentor ska vara, olika typer av studenter behöver olika typer av mentorer. Vi söker därför mentorer med olika bakgrund, erfarenhet och nuvarande positioner. Vi ser dock gärna att du har arbetat i minst 5 år då rollen som mentor förutsätter viss arbetslivserfarenhet.

MEDIT 2018 startar med en obligatorisk introduktionsträff den 8 februari 2018 och pågår fram till slutet av november.

Mentorguide

Om du är intresserad av att vara mentor i MEDIT vill vi gärna att du fyller i nedanstående formulär. I MEDIT lägger vi stor vikt vid matchningen mellan mentorer och adepter för att mentorskapet ska bli så givande som möjligt för båda parter. Frågorna är till för att vi bättre ska kunna matcha din profil mot de sökande adepterna.

Sista ansökningsdag för MEDIT 2018 är den 22 januari.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Vilket universitet och utbildning läste du?

Examensår

Har du varit med i MEDIT förut?
JaNej

Hur fick du reda på MEDIT?

Beskriv din personlighet för att bäst matchas med en adept som passar dig

Berätta kortfattat om din karriär

Nuvarande arbetsgivare

Titel

Beskriv dina arbetsuppgifter kortfattat

Har du tidigare erfarenhet av mentorskap?

Varför vill du bli mentor i MEDIT?

Vad förväntar du dig få ut av ditt mentorskap?

Har du några matpreferenser?

Övrigt