Upplägg

Mentorprogrammet löper under ett år och består dels av gemensamma träffar med samtliga mentorer och adepter och dels av möten mellan respektive mentor och adept. De gemensamma träffarna syftar till att ge inspiration och verktyg för mentorskapet och det kommer att hållas tre sådana möten under året:

Introduktionsmöte

Vi pratar om mentorskap och ger tips inför de enskilda mötena. Mentorerna möter sina adepter och paren kommer överens om gemensamma mål för året. Introduktionsmöte för 2018 sker den 8 februari.

Adeptträff

Träffen sker den 11 april 2018.

Mentorträff

Träffen sker den 12 april 2018.

Uppföljningsmöte

Vi stämmer av hur arbetet har gått hittills och diskuterar eventuella frågor eller funderingar som uppkommit kring mentorskapet.

Avslutningsmöte

Vi rundar av för årets omgång av programmet och gör en utvärdering .
Utöver de gemensamma mötena träffas varje mentor-adept-par ungefär en gång i månaden, rekommenderat 2 timmar per möte. Tid och plats för dessa möten bestämmer mentor och adept tillsammans.