Anmälningar inför MEDIT 2018 är nu öppna! Här är mentorguiden och adeptguiden.

En obligatorisk introduktionsträff för alla mentorer och adepter är lagd den 9e Februari kl 18-20.
MEDIT är ett mentorprogram på Chalmers och riktar sig till studenter i årskurs 2-4 på civilingenjörsprogrammen Elektro, Data och IT. I första hand går platserna till fjärdeårsstudenter, men i mån av plats får även studenter från lägre årskurser delta.

Båda parter kan ha stort utbyte av en mentorskapsrelation. Mentorn får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, samtidigt som mentorskapet kan ses som ett partnerskap för lärande. Mentorn ges möjlighet till självreflektion i dialog med sin adept och träning i direkt ledarskap under former där prestigelöshet, ödmjukhet och öppenhet utgör grunden för relationen. Adepten får genom sin mentor möjligheten att reflektera över tankar och idéer, hitta sina drivkrafter samt få moraliskt stöd och karriärvägledning.

Mentorprogrammet är ett samarbete mellan Chalmers och SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening.